תוספת תגמולים בחינוך

ללמוד

תוספת תגמולים בחינוךבהתאם לתקנון “שירות עובדי הוראה” עובד הוראה יהיה זכאי לתגמול כל עוד הוא ממלא את התפקיד שבעבורו ניתן תשלום התגמול הכרוך בביצוע תפקיד זה.

עובד הוראה שיפסיק למלא את התפקיד אשר בגינו אושר לו התגמול, התגמול יופסק.

החל מיום 1.1.01 הוגדל תגמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים לגמול חינוך בשיעור של 9%, כאמור בסעיף 7 להסכם הקיבוצי מיום 8.9.1998, לשיעור של 10% מהשכר המשולב, לכך מתוספת תגבור הוראה 94′ בשיעור 3% המשולמת על-פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 18.12.01.

מתעניינים בחוות דעת אקטוארית נוספת לחצו כאן

לפגישת ייעוץ עם אדי קומיסרנקו – אקטואר מומלץ צלצלו:  050-3088497

עוד באתר

גנבו לי את הפנסיה!

אקטואר לפנסיה: כל מה שחשוב לדעת

    לחוות דעת וליצירת קשר השאר פרטיך