חוות דעת אקטוארית בנזיקין

דיני נזיקין - אקטואריהמהי חוות דעת אקטוארית בנזיקין

כאשר נפגעת הכנסתו של אדם עקב עוולה, לשם כימות הנזק שנגרם לו, או לשאריו, נדרשת חוות-דעת אקטוארית. מר קומיסרנקו מתמחה בכתיבת חוות דעת אקטואריות בתחום בדיני נזיקין, לצורך אמידת הפסדי השתכרות, ניכויי המוסד לביטוח לאומי (המל”ל), הפסד נכס הוני ועוד.

 • חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת הפסדי השתכרות, או הערכת פוטנציאל ההשתכרות / שילוש השכר
 • חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת ניכויי המוסד לביטוח לאומי, כגון קצבת שאירים, קצבת תלויים, קצבת שיקום
 • חוות דעת אקטוארית בנושא הפסד שנגרם עקב אובדן נכס הוני
 • היוון התקבולים שזכאים להם שארי הנפגע

גורמים בחישוב הפסדים

 • תקופת ההפסד: עד הפרישה (כגון גיל 64/67), עד תוחלת החיים (פנסיה), עד גמר תלות או החלמה.
 • גובה הפסד: השוואת הכנסות ורווחים לפני ואחרי האירוע, חלק בני משפחה/שארים/תלויים/עזבון/ניתוח רכיבי ההפסד.
 • תחשבות במיסוי על שכר, באירועים בהם יש להתחשב.
 • צפי לעלית ההפסד כגון עקב צפי לעליית רווחים/התקדמות בשכר.
 • ניתוח דוחות כספיים לאמידת ההפסד.
 • ניתוח רב שנתי.
 • התחשבות בענף כלכלי ובמצב כלכלי.
 • הפסדי פנסיה: גובה פנסיה, הצמדתה, תקופת תשלום, אופן היוון.
 • רכיבים נלווים: כגון מענקי פרישה, השלמת פיצויים, רכב צמוד, אופציות ועוד.
 • עקרונות פיצוי, פסיקה, פרקטיקה: כגון: תקרות לשיפוי, סוגי שיפוי, תקופות שיפוי ועוד.

חוות דעת אקטוארית בדיני נזיקין בהתאם לשנים האבודות

השנים האבודות אלו הן השנים שבהן התקצרה תוחלת חיי העבודה של ניזוק עקב עוולה, קרי אותן שנים שבהן איבד הניזוק את יכולתו להשתכר עקב הפגיעה.

לשם ההמחשה, בדרך-כלל, במקרה שבו קטין נפטר עקב עוולה. במקרה זה נמנעה ממנו היכולת לעבוד ולהשתכר במשך תקופת העבודה החלה, מגיל 21 ועד לגיל הפרישה.

חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת הפסדי השתכרות, או הערכת פוטנציאל ההשתכרות / שילוש השכר

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מגדיר כי הפיצוי לנפגע בתאונת דרכים יהיה מבוסס על השכר שלו

החוק קובע כי תקרת השכר, לצורך הפיצויים, יהיה שילוש השכר הממוצע במשק, קרי שלוש פעמים השכר הממוצע במשק, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) כ- 28,000 ש”ח לחודש( בחודש ינואר 2015 עומד על 9,260 ש”ח))

לעיתים יפגע אדם שהחל את דרכו המקצועית. נפגע זה משתכר טרם התאונה שכר הנמוך במידה מהותית מהשכר אליו הוא היה צפוי להגיע בעוד מספר שנים, לולא התאונה.

כך למשל אדם שהקים עסק, ובסמוך למועד הקמת העסק – נפגע. במידה והעסק היה מצליח – הוא יכול היה להרוויח שכר גבוה ביותר – אפילו מעל שילוש השכר הממוצע.

אדם שכזה לא יפוצה בשל השכר שיכול היה להרוויח. מה באפשרותו לעשות?

אני מתמחה בכתיבת חוות דעת אקטואריות בהן אני מעריך את שכרו הפוטנציאלי של התובע, לולא התאונה

חוות דעת אקטוארית בנושא אמידת ניכויי המוסד לביטוח לאומי

(כגון קצבת שאירים, קצבת תלויים, קצבת שיקום)

קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת לשאירים של נפטר/ת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

במקרה של תביעת נזיקין יש להעריך שווי הקצבה ליום מתן פסק הדין.

אופן הערכה מוגדר בתקנות הביטוח הלאומי (היוון) – תשל”ח – 1978.

חוות הדעת שמגיש האקטואר מטעם הנתבעים לצורך הערכת שוויה של קצבת השאירים, מתבססת על תקנות ההיוון.

יחד עם זאת, חוות הדעת מתעלמות לרבות מהלכות משפטיות ומפסקי דין אשר מקטינות את שווי הקצבה.

כך למשל, קיימות הלכות משפטיות הקובעות ממתי ועד מתי יש לחשב את קצבת השאירים.

חוות דעת אקטוארית בנושא הפסד שנגרם עקב אובדן נכס הוני

על פי ההלכה המשפטית, כאשר נהרג אדם בתאונת דרכים וכתוצאה מכך עסקו נסגר – באפשרות העיזבון לתבוע בגין אובדן נכס הוני.

ערכו של הנכס ההוני יכול לנוע בין כמה מאות אלפי ₪  לכמה מיליונים, תלוי בעיסוק, במוניטין, בותק העסק ועוד.

בעת כתיבת חוות דעת אקטוארית בנושא של אובדן נכס הוני, אני מתבסס על הידע בתחום המימון.

היוון התקבולים שזכאים להם שארי הנפגע

כאשר נפגעת הכנסתו של אדם עקב עוולה, לשם כימות הנזק שנגרם לו, או לשאריו, נדרשת חוות-דעת אקטוארית.

החישובים הנערכים בחוות-הדעת כוללים, בין היתר את הנושאים הבאים:

 • היוון הפסדים שנגרמו לנפגע עקב אובדן השתכרות עתידית
 • היוון התקבולים שזכאים להם שארי הנפגע.
 • חישוב הפסדי הפנסיה שנגרמו לנפגע.

בדיקת חוות דעת נגדיות

בנוסף מתמחה מר קומיסרנקו בבדיקת חוות דעת אקטואריות וכלכליות ובמתן חוות דעת נגדיות בתביעות נזיקין.

בתביעות מסוג זה על הנתבעים להגיש לבית המשפט חוות דעת אקטוארית העוסקת בהערכת תשלומי המוסד לביטוח לאומי ו/או חוות דעת אקטוארית המתבססת על הנחות לגבי העתיד.

אולי יעניין אותך גם:

 

  לחוות דעת וליצירת קשר השאר פרטיך